Občianske združenie

Na podporu vybavenosti gynekologicko-pôrodníckej kliniky bolo založené dňa 2.3.2011 občianske združenie Združenie pri gynekologicko-pôrodníckej klinike ÚVN SNP – FN Ružomberok.

Získané finančné prostriedky vo forme darov a sponzorských príspevkov budú použité na:

  1. zlepšenie technického vybavenia kliniky, ktoré súčasne rozširuje možnosti zavádzania nových operačných metodík a tým celkové zvýšenie odbornej úrovne pracoviska,
  2. vytváranie plnohodnotných podmienok hospitalizovaných pacientiek,
  3. poskytovanie všestrannej pomoci a vytváranie efektívnych finančných materiálnych podmienok pre komplexnú liečbu a rekonvalescenciu.

Názov obč. združenia:

Združenie pri gyn.-pôr. klinike ÚVN SNP – FN Ružomberok
Adresa: Považská 2, 304 01 Ružomberok
IČO: 42215650
č. účtu: 0334862102/0900
IBAN: SK 1309000000000334862102
SWIFT: GIBASKBXSponzori našej kliniky


  • CIPI s.r.o.
  • IMPA Dolný Kubín s. r. o.
  • Slovenská sporiteľňa Dolný Kubín
  • Advokátska kancelária Karkoó, Karkoóvá a spol.
  • CORD Blood Center, s.r.o.
  • MONDI SCP a.s.